Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Choć niemiecki system emerytalny jest z reguły dobrze oceniany, wciąż często okazuje się, że ustawowa emerytura nie wystarcza na prowadzenie komfortowego życia.

Jakie są warunki przyznania emerytury?

Według przepisów, prawo do emerytury ustawowej w Niemczech nabywa się w momencie ukończenia 65-67 lat (w zależności od roku urodzenia – do 2035 r. wiek emerytalny będzie stopniowo podwyższany o jeden miesiąc). By państwowe świadczenia zostały wypłacone, należy wykazać 60-miesięczny staż opłacania składek emerytalnych. Pieniądze z prywatnego ubezpieczenia emerytalnego również zostają wypłacone po przekroczeniu wieku ustalonego w umowie. Zwykle nie ma problemu, by w razie potrzeby skorzystać z nich wcześniej, ale wiąże się to z potrąceniem części zgromadzonego kapitału.

Skontaktuj się z nami już teraz

Czy emerytury/renty są opodatkowane?

Jeśli świadczenie powinno zostać opodatkowane na terenie Niemiec, podatek będzie obecnie naliczany jedynie od części wypłacanej sumy, ale do 2040 roku opodatkowana zostanie całość emerytury. Warto podkreślić, że dotyczy to jedynie świadczeń ustawowych, wypłacanych przez państwo.

Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech działa na nieco innych zasadach – podstawą opodatkowania może być np. tylko udział w przychodach, który zależy od wieku danej osoby w chwili przejścia na emeryturę.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie emerytalne?

Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego i obniżanie maksymalnych wypłat emerytury państwowej mogą okazać się bardzo problematycznymi działaniami dla szerokiego grona mieszkających w tym kraju osób. Dlatego warto wybrać prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech. Taka polisa jest bardzo popularna u naszych zachodnich sąsiadów. Stanowi doskonałe zabezpieczenie sytuacji finansowej na emeryturze, pozwalając Ci prowadzić życie na satysfakcjonującym poziomie.

Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie emerytalne w Niemczech polega opłacaniu comiesięcznych składek w celu zgromadzenia odpowiedniego kapitału, którym można rozporządzać w dowolnym zakresie, ale zwykle na emeryturze wybiera się jedną z dwóch opcji – otrzymywanie miesięcznych wypłat lub jednorazową wypłatę całego kapitału. Co istotne, środki zgromadzone w ramach takiej polisy mogą być dziedziczone przez bliskich w przypadku Twojej przedwczesnej śmierci. Ubezpieczenie emerytalne w Niemczech jest więc podobne do polisy na życie i stanowi solidne finansowe zabezpieczenie przyszłości Twojej rodziny.

Kiedy wykupić ubezpieczenie emerytalne?

Z wyborem ubezpieczenia emerytalnego nie warto zwlekać. To rozwiązanie przeznaczone raczej dla osób młodych. Im wcześniej zaczniesz opłacać prywatne składki, tym więcej kapitału będziesz mieć do dyspozycji po przejściu na emeryturę. Pomożemy wybrać taką polisę, w której suma zgromadzonego świadczenia będzie dla Ciebie maksymalnie satysfakcjonująca.

Napisz do nas