Ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech

Dobre ubezpieczenie mieszkania bądź domu w Niemczech powinien wykupić każdy właściciel nieruchomości, które znajdują się w tym kraju. Tego typu polisa występuje tak naprawdę w dwóch wersjach, a każda z nich może mieć kilka dodatkowych rozszerzeń, dzięki czemu nic nie stoi na przeszkodzie, by dopasować zakres ochrony do Twoich indywidualnych oczekiwań. Chętnie doradzimy Ci jaki ubezpieczenie domu w Niemczech warto wybrać i znajdziemy polisę, która kompleksowo będzie chronić zgromadzony majątek.


Czym jest ubezpieczenie mieszkania w Niemczech?


Polisa ta nazywana jest Hausratversicherung. Czasem określa się ją również jako ubezpieczenie mienia domu lub mieszkania. To polisa, która na wypadek niespodziewanego zdarzenia chroni nie samą nieruchomość, a majątek w niej zgromadzony.

Do przedmiotów objętych ubezpieczeniem mieszkania w Niemczech możemy zaliczyć m.in.: meble, wyposażenie kuchenne, sprzęt elektroniczny, (taki jak laptop lub telewizor), biżuterię, odzież czy sprzęt sportowy – praktycznie wszystko, co znajduje się w Twoim mieszkaniu i jest dla Ciebie cenne. Warto jednak podkreślić, że tego typu polisa zazwyczaj nie dotyczy rzeczy należących do osób trzecich oraz przedmiotów służbowych.

Ważne są rodzaje zdarzeń, w których ubezpieczenie mieszkania w Niemczech pokryje poniesione przez Ciebie szkody. Polisa może gwarantować finansową ochronę w takich sytuacjach, jak: kradzież, włamanie, zalanie (np. przez pękniętą rurę), grad, wyładowanie elektryczne (burza), pożar (jako zdarzenie losowe, a nie celowe podpalenie) czy eksplozja (np. wybuch gazu).


Ubezpieczenie mieszkania w Niemczech można rozszerzać tak, aby obejmowało większą ilość przedmiotów lub pokrywało inne rodzaje zdarzeń. Najpopularniejsze dodatkowe warianty to:


  • Elementarschadenversicherun – ubezpieczenie w razie powodzi, trzęsienia ziemi, itp.,
  • Überspannungsschäden – ubezpieczenie przed uszkodzeniami, które wynikają z przepięcia prądu,
  • Fahrräder – ubezpieczenie obejmujące także przechowywany w domu lub mieszkaniu rower,
  • Wertsachen – dodatkowe ubezpieczenie rzeczy o szczególnej wartości.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w Niemczech?


Wohngebäudeversicherung, czyli ubezpieczenie domu w Niemczech to polisa bardzo ważna dla każdego właściciela nieruchomości. Dotyczy ona uszkodzeń samego budynku, a nie rzeczy, które się w nim znajdują. W ramach tego ubezpieczenia pieniądze zostaną wypłacone na naprawę lub odbudowę domu, jeśli zostanie on uszkodzony przez pożar, burzę czy zalanie z powodu pękniętej rury. Takie zdarzenia mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe, dlatego bardzo wiele osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia domu w Niemczech. Tę polisę, podobnie jak Hausratversicherung, możemy dla Ciebie rozszerzyć o ochronę w przypadku powodzi, trzęsień ziemi, itp.


Bez względu na to, czy posiadasz w Niemczech mieszkanie, czy też własny dom, znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie, które gwarantuje kompleksową ochronę majątku. Dostosujemy polisę do Twoich indywidualnych potrzeb, znajdując idealną równowagę między jej zakresem, ceną i sumą ubezpieczenia.