Ubezpieczenie pogrzebowe w Niemczech

Sterbegeld-Versicherung, czyli ubezpieczenie pogrzebowe w Niemczech zapewnia pokrycie kosztów pochówku w przypadku śmierci osoby, którą obejmuje polisa. Dzięki temu rozwiązaniu rodzina zmarłego nie musi ponosić kosztów pogrzebu, które w Niemczech mogą być bardzo wysokie. Taka polisa jest zazwyczaj nieograniczona czasowo, więc nie ma znaczenia wiek zmarłego.


Co istotne, ubezpieczenie pogrzebowe nie powinno być mylone z ubezpieczeniem na życie. W tym drugim przypadku rodzina otrzymuje środki do dowolnego rozdysponowania, np. na edukację dzieci czy utrzymanie standardu życia. Polisa pogrzebowa wypłaci pieniądze, które zostaną przeznaczone na pochówek.


Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie pogrzebowe w Niemczech?


Koszty zorganizowania pochówku w Niemczech są bardzo wysokie – często o wiele wyższe niż w Polsce. Szacuje się, że na pogrzeb wydaje się od 5 do nawet 15 tys. euro. Sprowadzenie ciała i organizacja ceremonii pochówku w Polsce wcale nie jest tańszym rozwiązaniem. Dlatego tak wiele osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia – nie chcą obarczać dużymi kosztami swoich bliskich.


Ubezpieczenie pogrzebowe w Niemczech cechuje się dużą elastycznością – na takie rozwiązanie może zdecydować się praktycznie każda osoba, która nie przekroczyła 80. roku życia. Sama składka w takiej polisie nie jest wysoka, a czas oczekiwania na pełny zakres ochrony krótki. Nie trzeba również przeprowadzać wywiadu związanego ze stanem zdrowia. Załatwienie wszystkich formalności jest łatwiejsze i szybsze, niż np. w polisie na życie. Zazwyczaj również ubezpieczenie pogrzebowe należy opłacać tylko przez określony czas. Po upłynięciu ustalonej w umowie liczby lat, polisa nadal obowiązuje, ale nie trzeba już pokrywać kolejnych składek.


W polisy.de znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu skutecznie zabezpieczysz finansową przyszłość swoich bliskich. Zapytamy Cię o Twoje oczekiwania i dopasujemy do nich odpowiednią polisę. Zadbamy o to, by ubezpieczenie pogrzebowe charakteryzowało się niską składką, ale wysoką sumą ubezpieczenia. Możemy także zaproponować dodatkowe rozszerzenia, jak np. polisa na życie.