Ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech

Ochroń swój dom i dobytek, który gromadziłeś przez lata.

Hausratversicherung i Wohngebäudeversicherung

Polisa na dom i mieszkanie w Niemczech chroni nasz dom i dobytek od skutków ubezpieczonych zdarzeń losowych. Są to przede wszystkim: zalanie, pożar, kradzież po włamaniu oraz burza/gradobicie. 

Wartość naszej nieruchomości jest nam najczęściej doskonale znana. Wiemy, ile za nią zapłaciliśmy. Wiemy, jak bardzo rosną ceny nieruchomości i koszty budowy. Dlatego nie trzeba nas przekonywać do konieczności wykupienia odpowiedniej polisy Wohngebäudeversicherung. 

O tyle nie zdajemy sobie często sprawy z wartości przedmiotów zgromadzonych przez lata w naszym gospodarstwie domowym. Ich utrata lub zniszczenie oznacza znaczne nakłady czasu i pieniędzy, na zakup nowego wyposażenia, po nowych cenach. Ten czas i pieniądze możesz zaoszczędzić, dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy Hausratversicherung. 

Spytaj nas o darmową ofertę już teraz »

Co obejmuje ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech?

Ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech ubezpiecza przede wszystkim takie szkody jak: pożar, zalanie (wodą z rur), burza/grad (od siły wiatru 8), kradzież po włamaniu, rozbój, przepięcie (np. po uderzeniu pioruna), zagrożenia naturalne (powodź, lawina, osunięcie ziemi, trzęsienie ziemi, obciążenie śniegiem, wybuch wulkanu), inne koszty związane ze szkodą (ochrony, sprzątania, czasowego zakwaterowania, czasowego magazynowania dobytku).  

Co ubezpiecza ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech?

Polisa Hausratversicherung ubezpiecza Twój dobytek zgromadzony w domu lub mieszkaniu. Mówiąc obrazowo, wszystko co by wypadło, gdybyś mógł Twój dom lub mieszkanie obrócić do góry nogami. Czyli np.: meble, ubrania, wyposażenie kuchni, gotówka i inne rzeczy wartościowe, akwarium, elektronika itd. Twój dobytek jest również ubezpieczony podczas podróży (np. w pokoju hotelowym). 

Polisa Wohngebäudeversicherung ubezpiecza natomiast sam budynek, łącznie z rzeczami, które są do niego przytwierdzone na stałe (np. kuchnia, podłoga, wanna).   

Jak działa ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech?

Polisa domu i mieszkania w Niemczech wypłaca wartość odtworzeniową zniszczonych rzeczy, według aktualnych cen za rzeczy nowe. Onacza to, że w razie szkody otrzymasz odszkodowanie w kwocie, za którą będziesz mógł kupić taką samą nową rzecz. Czyli w ekstremalnym przypadku (np. całkowity pożar), za wypłaconą kwotę będziesz mógł wybudować taki sam nowy dom i kupić nowe rzeczy odpowiadające utraconemu dobytkowi. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech?

Ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech nie kosztuje dużo, w najgorszych przypadkach może jednak mieć dla Ciebie znaczenie egzystencjonalne, gdy na przykład całkowicie spłonie Twój dom lub mieszkanie. 

Składka ubezpieczenia domu i mieszkania w Niemczech zależy od kilku czynników, takich jak: wielkość powierzchni mieszkalnej, położenia nieruchomości, roku budowy, rodzaju budynku, wartości zgromadzonego dobytku, zakresu ubezpieczenia itd.

Polisa ubezpieczenia Hausratversicherung dla mieszkania z małym metrażem to już zaledwie kilkadziesiąt euro rocznie. Składka za ubezpieczenie Wohngebäudeversicherung to z kolei koszt od ok. 200 euro rocznie.   

Należy jednak pamiętać, że od ceny ważniejsza jest jakość ubezpieczenia. Najtańszym taryfom zwyczajnie brakuje ważnych elementów ochrony ubezpieczeniowej. Ekspert POLISY.DE najpierw ustala z Klientem odpowiedni zakres ubezpieczenia, a dopiero wtedy szuka jak najtańszej polisy.  

Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie domu i mieszkania w Niemczech?

Naszym Klientom zawsze proponujemy zawarcie w polisie tzw. Glasversicherung, czyli ubezpieczenia od stłuczenia szkła. Do ubezpieczonych rzeczy zależą m.in.: okna i drzwi balkonowe, płyty kuchenne ceramiczne, lustra, akwaria, przeszklenia mebli i drzwi wewnętrznych, meble szklane, kabiny i ścianki prysznicowe itp. W ramach Glasversicherung ubezpieczeniu podlega pęknięcie szkła również z innego powodu niż ubezpieczone zdarzenia losowe (np. rozbicie przez dzieci w wynajmowanym mieszkaniu). Glasversicherung jest również dlatego bardzo ważne, ponieważ szkody przedmiotów szklanych w wynajmowanym mieszkaniu nie są objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym (Privathaftpflicht). 

Ważną i najczęściej dodatkową opcją jest ubezpieczenie rowerów od kradzieży, które działa również wtedy, gdy rower (zwykły lub elektryczny) znajduje się poza domem. Dobra polisa powinna zapewniać ochronę ubezpieczeniową, gdy rower znajduje się poza gospodarstwem domowym również w nocy.  

Wykupując polisę na dom i mieszkanie w Niemczech należy zwrócić ponadto uwagę, by koniecznie zawierała ona tzw. Elementarschäden, czyli zagrożenia naturalne (np. powódź,) oraz tzw. grobe Fahrlässigkeit, czyli ochronę ubezpieczeniową w razie wyjątkowego zaniechania (np. spowodowanie pożaru, zapominając o zgaszeniu zapalonej świecy). 

Eksperci POLISY.DE zawsze radzą naszym Klientom również wykupienie taryfy zawierającej tzw. Leistungs-Update-Garantie (automatyczne ubezpieczenie przyszłych ulepszeń warunków ubezpieczeniowych) oraz tzw. Best-Leistungs-Garantie. To drugie zapewnia ochronę ubezpieczeniową również wtedy, gdy dana szkoda nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową wybranej taryfy, pod warukiem, że na rynku istnieje taryfa innej ubezpieczalni, która daną szkodę standardowo pokrywa.    

Posiadasz już polisę ubezpieczenia domu i mieszkania w Niemczech?


Pozwól nam przygotować dla Ciebie alternatywną ofertę. Porównywanie ofert zwyczajnie opłaca się. A my mamy dostęp do taryf ponad 100 ubezpieczalni w Niemczech i wieloletnie doświadczenie w wyborze odpowiedniej polisy. Oszczędność składki to często nawet 50%, jednocześnie najczęściej z lepszą ochroną ubezpieczeniową.

Przy okazji sprawdzimy aktualność zakresu ochrony ubezpieczeniowej Twojej polisy. Zwłaszcza w przypadku polis Wohngebäudeversicherung, które najczęściej przejmowane są po zakupie nieruchomości od poprzedniego właściciela, umowy często zostały zawarte wiele lat temu i przez lata nie były aktualizowane. Takie umowy bywają z jednej strony droższe, a z drugiej strony mają przestarzałe i przez to gorsze od dzisiejszych warunki ubezpieczenia. Poza tym, jeżeli nie były na bieżąco aktualizowane, nie ubezpieczają w pełni całego domu i dobytku, które przecież z biegiem lat podlegają zmianom (przebudowy, remonty, powiększenie dobytku itp.).

Dostosujemy polisę do Twoich indywidualnych potrzeb

Bez względu na to, czy posiadasz własne mieszkanie lub dom, czy wynajmujesz. Znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie, które gwarantuje kompleksową ochronę Twojego dobytku i idealną równowagę między zakresem ubezpieczenia i jego ceną. A serwis POLISY.DE, łącznie z corocznym sprawdzeniem aktualności zakresu ochrony ubezpieczeniowej, otrzymasz za darmo w cenie ubezpieczenia.

Umów się na bezpłatne doradztwo »