Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Powszechny obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech już od 2009 r.

Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech

POLISY.DE to szeroka oferta ubezpieczeń zdrowotnych, skrojonych na potrzeby Polaków przebywających w Niemczech:

  • pełne państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech (niem. gesetzliche Krankenvollversicherung) w kasie chorych 
  • pełne prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech (niem. private Krankenvollversicherung) w ubezpieczalniach prywatnych 
  • dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech (niem. private Krankenzusatzversicherung
  • prywatne ubezpieczenie zdrowotne podczas podróży zagranicznej (niem. Auslandsreisekrankenversicherung
Spytaj o ofertę już teraz »

Pełne państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech skierowane jest przede wszystkim do osób zatrudnionych. Większość z nich jest nawet objęta obowiązkiem ubezpieczenia w kasie chorych.

Ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą, przy spełnieniu określonych warunków, mają możliwość  ubezpieczenia w kasie chorych w Niemczech. Uzyskują wówczas status ubezpieczenia dobrowolnego (niem. freiwillige Versicherung) i sami opłacają składkę, która z kolei jest naliczana na podstawie ich dochodu. 

Ubezpieczenie państwowe w Niemczech może być szczególnie atrakcyjne dla rodzin, ze względu na możliwość darmowego ubezpieczenia rodzinnego dzieci i/lub niepracujcego małżonka (niem. Familienversicherung). Dokładnie rzecz biorąc, małżonek może w takim przypadku pracować na "Minijob" do max. 520€ lub prowadzić "Mini-Gewerbe" do max. 485€ miesięcznie (stan: 2023 r.).  

Zakres ubezpieczenia w kasie chorych w Niemczech jest uregulowany ustawowo, dlatego w 95% taki sam we wszystkich aktualnie niespełna 100 kasach chorych w Niemczch. 

Różnica między kasami chorych w Niemczech wynika przede wszystkim z wysokości tzw. Zusatzbeitrag (średnio między 1% i 1,5% od dochodu brutto) i w efekcie niewielkiej różnicy w całkowitej składce na ubezpieczenie. Ponadto z zakresu dodatkowych świadczeń pokrywanych przez kasę chorych, takich jak: profesjonalne czyszczenie zębów, alternatywne metody leczenia, szczepienia, metody leczenia niepłodności itp. Wreszcie z ogólnego poziomu serwisu i dostępnych bonusów za regularne badania profilaktyczne i prowadzenie zdrowego trybu życia. 

Pełne prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą. Wielu z nich jest przypisana do systemu prywatnego ubezpieczenia w Niemczech i nie ma możliwości ubezpieczenia w kasie chorych.

Ale również osoby zatrudnione mają mozliwość przejścia na ubezpieczenie prywatne. Warunkiem jest przekroczenie odpowiedniego progu dochodowego (66.600€ brutto rocznie, stan: 2023 r.). W takim przypadku jest to także czysto finansowo znacznie korzystniejsze rozwiąznie niż pozostanie w kasie chorych. 

Próg dochodowy ma również wpływ na ubezpieczenie rodzinne dzieci w kasie chorych. W określonych sytuacjach, po przekroczeniu tego progu, traci się prawo do darmowego ubezpieczenia rodzinnego. Kasa chorych nalicza wtedy składkę wynoszącą ok. 200€ miesięcznie na każde dziecko (stan: 2023 r.). Jednak także w takiej sytuacji alternatywą jest przeniesienie dzieci do prywatnej ubezpieczalni. To znacznie lepsze świadczenia medyczne, najczęściej za niższą stawkę i bez generalnego udziału własnego w kosztach leczenia.    

Prywatne ubezpieczenie to jeszcze lepsze świadczenia medyczne w Niemczech. W przeciwieńswie do ubezpieczenia państwowego, to setki taryf z różnym zakresem ubezpieczenia, oferowanych przez niemal 50 prywatnych ubezpieczalni, dzięki którym można dobrać optymalną ochronę ubezpieczeniową dla siebie. To dostęp do lepszych metod leczenia, szybsze terminy u lekarzy specjalistów i w szpitalach oraz lepsza opieka medyczna. Co zapewne wynika z jednego faktu: stawki uzyskiwane przez lekarzy i szpitale za leczenie prywatne są znacznie wyższe od stawek płaconych przez kasy chorych.   

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech bywa przy tym tańsze od ubezpieczenia państwowego. Zwłaszcza dla osób młodszych. Składka ubezpieczenia nie zależy bowiem od wysokości dochodów, ale od wieku w momencie zawierania umowy. To w takich przypadkach podwójna korzyść. Lepsze świadczenia i niższa składka!

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech z POLISY.DE

Eksperci POLISY.DE od ponad 15 lat ubezpieczają Polaków w Niemczech. Dlatego lepiej potrafimy odpowiedzieć na potrzeby naszej grupy Klientów:

- wiemy, jak uniknąć zaległych składek za brak obowiązkowego ubezpieczenia w Niemczech

- wiemy, jak przejść z polskiej do niemieckiej kasy chorych

- wiemy, jak uniknąć niemiłych niespodzianek związanych z wysokimi nadpłatami składek za ubezpieczenie w kasie chorych

- doradzamy w języku polskim, przez cały okres trwania umowy

Spełniasz już obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

Pozwól nam sprawdzić, czy Twoje ubezpieczenie jest wystarczające!

Poproś nas o ofertę odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojej sytuacji!

Umów termin na bezpłatne doradztwo »