Ubezpieczenie firmy w Niemczech

Doskonale wiemy, jak najlepiej ubezpieczać polskie firmy w Niemczech. Jesteśmy jedną z nich!

Ubezpieczenie firmy to ochrona własnej egzystencji. To absolutna konieczność.

Ochrona ubezpieczeniowa działalności gospodarczej jest niezwykle ważna. Zapewnia firmie płynność finansową w razie szkód ubezpieczniowych. A w ekstremalnych przypadkach decyduje o jej dalszym funkcjonowaniu.

Każda firma odpowiada chociażby za wszystkie szkody wyrządzone podczas działalności, przez wszystkich jej pracowników. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, odpowiedzialność ta obejmuje nawet cały osobisty majątek jej właściciela.

W ramach ubezpieczeń firmowych oferujemy m.in.:

  • ubezpieczenie OC firmy (Betriebshaftpflichtversicherung)
  • ubezpieczenie OC zawodowe (Berufshaftpflichtversicherung - np. dla osób wykonujących wolne zawody, doradców, tłumaczy, księgowych, serwisów biurowych itp.)
  • ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej firmy (Firmen-Rechtschutzversicherung) 
  • ubezpieczenie flot aut firmowych
  • ubezpieczenie majątku firmy (Firmen-Inhaltsversicherung)
  • ubezpieczenie gwarancyjne  (Kautionsversicherung)
Skontaktuj się z nami już teraz »

Najważniejsze ubezpieczenia firmowe w Niemczech

Betriebshaftpflichtversicherung to ubezpieczenie OC firmy w Niemczech. Pokrywa koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku działalności firmy. Ubezpieczone są zarówno szkody rzeczowe, jak i osobowe oraz majątkowe. Suma ubezpieczeniowa powinna wynosić min. 3 mln €. Celem ubezpieczenia jest również obrona przed roszczeniami bezzasadnymi. Ubezpieczalnia reprezentuje w takim przypadku firmę w sporach prawnych i pokrywa ich koszty adwokackie i sądowe.    

Berufshaftpflichtversicherung to odpowiednik Betriebshaftpflichtversicherung dla, ogólnie mówiąc, działalności doradczych i "biurowych". Największe ryzyko dla tego typu firm stanowią szkody majątkowe, dlatego często używa się również nazwy Vermögensschadenversicherung

Firmen-/Geschäftsinhaltsversicherung to ubezpieczenie majątku ruchomego firmy na wypadek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia/utraty, w pierwszej kolejności w wyniku takich zdarzeń jak: pożar, zalanie (wodą z rur), kradzież po włamaniu/wandalizm, grad/burza/nawałnica, katastrofy naturalne (powódź, obciążenie śniegiem, osunięcie ziemi, trzęsienie ziemi itp.). Do ubezpieczonych rzeczy należą m.in.: wyposażenie firmy (biur, sklepów, magazynów, salonów itd), narzędzia, maszyny, materiały, produkty, zapasy, rzeczy pod opieką należące do klientów itp. Poza wartością odtworzeniową  uszkodzonych lub utraconych rzeczy, ubezpieczeniu podlegają także koszty: rzeczoznawców, ochrony, sprzątania, czasowego magazynowania itp. Bardzo istotną opcję daje możliwość ubezpieczenia utraconego dochodu firmy (Betriebsunterbrechungsversicherung). W zależności od branży, możliwe są dalsze rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład w przypadku firm budowlanych, ubezpieczenie narzędzi i materiałów w nocy, w zamkniętym samochodzie lub zamkniętym pomieszczeniu na budowie.  

Najważniejsze ubezpieczenia Gewerbe w Niemczech

Firmen-Rechtsschutzversicherung to ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej firmy, czyli kosztów adwokackich i sądowych. Do ubezpieczonych zdarzeń należą m.in. spory z pracownikami, spory z urzędami, spory związane z wynajmowanymi nieruchomościami oraz z pojazdami firmowymi. Polisa może obejmować również spory ze zleceniodawcami o niewypłacone wynagrodzenie za wykonane zlecenie.   

KFZ-Flottenversicherung to ubezpieczenie floty aut firmowych. Jest to generalnie prostszy i najczęściej tańszy sposób ubezpieczenia większej ilości pojazdów używanych w firmie. Z ubezpieczenia floty można skorzystać już od min. 3 aut. Najczęściej w ramach floty otrzymujemy nieograniczoną ilość kilometrów oraz osób uprawnionych do prowadzenia pojazdów. Najczęściej stosowane są również takie same stawki ryczałtowe, na które nie ma  wpływu brak wypracowanych do tej pory zniżek. Wniosek o ubezpieczenie auta w ramach floty zawiera znacznie mniej pytań. A w niektórych ubezpieczalniach szkody ubezpieczeniowe nie powodują automatycznie podwyższenia składki ubezpieczeniowej. 

Kautionsversicherung to gwarancje ubezpieczeniowe w Niemczech, stosowane chociażby w branży budowlanej. Bardzo często zleceniodawcy wymagają przedłożenia odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, żeby zabezpieczyć realizację kontraktu, np. w razie inzolwencji zleceniobiorcy. Jedną z form takiego zabezpieczenia jest właśnie firmowe ubezpieczenie kaucyjne w Niemczech. 

Do ubezpieczonych rodzajów gwarancji należy m.in. tzw. Vertragserfüllungsbürgschaft, czyli gwarancja należytego wykonania zlecenia. Albo tzw, An-/Vorauszahlungsbürgschaft, czyli gwarancja odzyskania wypłaconej zaliczki.  

Najczęściej spotykaną w branży budowlanej jest natomiast gwarancja usunięcia wad i usterek, czyli tzw. Mängelbeseitigungsbürgschaft. Otrzymując taką gwarancję od ubezpieczalni, zleceniodawca nie zatrzymuje na okres 5 lat kwoty 5% całkowitego wynagrodzenia za kontrakt. Dzięki temu firma ma lepszą płynność finansową i eliminuje ryzyko inzolwencji zleceniodawcy.   

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy w Niemczech?

Nie ryzykuj utraty źródła Twojego dochodu! Przykładowe ubezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej Baugewerbe kosztuje zaledwie od ok. 350€ rocznie. Jako koszt prowadzenia firmy, składkę ubezpieczeniową możesz w 100% uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Spytaj nas o darmowa ofertę »

Czy ubezpieczenie firmy w Niemczech jest obowiązkowe?

Nie, nie ma powszechnego obowiązku ubezpieczenia firmy w Niemczech. Obowiązek dotyczy tylko wybranych grup zawodowych, takich jak np.: adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi.

Konieczność ubezpieczenia wymusza jednak bardzo często sam rynek, jak chociażby w branży budowlanej. Zwłaszcza uzyskanie zlecenia jako podwykonawca na większej budowie, nie jest możliwe bez okazania potwierdzenia posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC firmy.

Ubezpieczenie Gewerbe powinnna jednak wykupić każda firma, bo ma ono znaczenie egzystencjonalne. Również, a właściwie zwłaszcza, firmy jednoosobowe, których właściciele za wyrządzone szkody odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym.

Posiadasz już ubezpieczenie na firmę w Niemczech?

Pozwól nam nieodpłatnie sprawdzić Twoją polisę. Czy jest aktualna i czy ochrona ubezpieczeniowa pokrywa pełny zakres Twojej działalności.

Napisz do nas »