Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w Niemczech

By wygrać proces, nie wystarczy mieć rację. Trzeba mieć jeszcze czas i pieniądze na ten proces — albo dobre ubezpieczenie adwokackie w Niemczech.

Broń swoich praw bez własnych wydatków

Spory prawne kosztują — zarówno przegrane, jak i wygrane; te, w których pozywasz, jak i te w których jesteś pozywany. To często dużo czasu i dużo pieniędzy.

Nie wszyscy wiedzą, że koszty sporu prawnego w Niemczech nie zawsze pokrywa strona przegrana. A nawet jeśli tak, to dopiero na koniec procesu i nigdy nie jest pewne, czy i kiedy zostaną zwrócone. Ponieważ do czasu rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron pokrywa swoje koszty sama. 

Warto się ubezpieczyć od takich wydatków, by móc spokojnie dochodzić swoich praw. 

Wyślij zapytanie już teraz »

Jak działa ubezpieczenie adwokackie w Niemczech?

Zanim rozpoczniesz spór prawny, powinieneś mieć pewność, że zostaną pokryte jego koszty. Dlatego najpierw zgłoś szkodę w ubezpieczalni. Możesz to zrobić sam. Lepiej jednak, jeżeli zrobi to Twój adwokat, który szczegółowo opisze sprawę i poprosi o tzw. Deckungszusage, czyli potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej dla tego konkretnego sporu. A po otrzymaniu potwierdzenia, powstałe w trakcie postępowania sądowego koszty, rozliczy bezpośrednio z ubezpieczalnią.   

Jakie koszty pokrywa ubezpieczenie adwokackie w Niemczech?

Ubezpieczenie ochrony prawnej w Niemczech płaci w pierwszej kolejności za koszty adwokackie, koszty sądowe, koszty strony przeciwnej (w razie przegrania sprawy) oraz koszty za świadków, tłumaczy, rzeczoznawców itp. W zależności od wybranej taryfy, Rechtsschutz może również pokrywać takie koszty jak: kaucja sądowa, mediacja pozasądowa, osobiste doradztwo adwokata bez zaistnienia sporu, sprawdzenie umów (np. o pracę, kupna/sprzedaży, najmu) itp. 

Od kiedy działa ubezpieczenie adwokackie w Niemczech?

Pełna ochrona ubezpieczeniowa w ramach Rechtsschutz działa po upływie tzw. okresu karencji, kóry zazwyczaj wynosi 3 miesiące. 

W niektórych obszarach ochrona ubezpieczeniowa działa jednak natychmiast. Dotyczy to najczęściej spraw, których nie da się przewidzieć, np. spór o winę w wypadku samochodowych. 

Również w przypadku zmiany ubezpieczyciela, nowa ubezpieczalnia najczęściej oferuje polisę bez okresu karencji.  

Na rynku są również taryfy, które działają "wstecz", czyli zapewniają ochronę ubezpieczeniową na spory, które rozpoczęły się przed zawarciem polisy. Trzeba jednak być świadomym ich wymogów i ograniczeń. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy aktualnie tylko wybranych obszarów w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego i mieszkaniowego (Verkehrs-Rechtsschutz i Mietrechtschutz), np.: przejechanie na czerwonym świetle, przekroczenie prędkości, mandat i utrata prawa jazdy, podwyższenie czynszu, spór o kaucję na czynsz, wypowiedzenie umowy najmu ze względu na zapotrzebowanie własne. Składka takiej taryfy jest znacznie wyższa. A ubezpieczalnia najczęściej wymaga zawarcia umowy na min. 3 lata.

Ile kosztuje proces w Niemczech?

Koszty sporu prawnego w Niemczech bardzo szybko mogą wynosić kilka tysięcy euro. Wystarczy powiedzieć, że stawki adwokackie, w zależności od regionu, sięgają nawet ok. 300€/godzinę. 

Ile dokładnie wyniosą całkowite koszty, zależy przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu i jego przebiegu (postępowanie pozasądowe czy sądowe, ilość instancji postępowania sądowego, ilość ekspertyz sądowych, świadków itp.). Przykładowych obliczeń można dokonać przy pomocy dostępnych w internecie kalkulatorów kosztów sądowych (Prozesskostenrechner). 

Ile kosztuje ubezpieczenie adwokackie w Niemczech?

Jak w przypadku innych ubezpieczeń, wysokość składki Rechtsschutz zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybranego pakietu. Ale również od wysokości udziału własnego, min. okresu umowy, formy płatności, wieku, osób objętych ochroną ubezpieczeniową, stanu cywilnego, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania itp.

Samo ubezpieczenie w obszarze komunikacyjnym (Verkehrs-Rechtssschutz) to koszt od ok. kilku euro miesięcznie. Bardzo dobra taryfa single, zawierająca wszystkie podstawowe dziedziny życia (prywatne, zawodowe, mieszkaniowe i komunikacyjne) to z kolei koszt od ok. 25€ miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że od ceny ubezpieczenia zawsze ważniejsza powinna być jego jakość. Eksperci POLISY.DE najpierw dokładnie ustalają zakres potrzebnego zabezpieczenia, a dopiero później szukają najtańszego rozwiązania.

Na co zwrócić uwagę wykupując ubezpieczenie ochrony prawnej w Niemczech?

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować również umowy zawarte przed wykupieniem polisy (Folgeereignistheorie, nie Kausalereignistheorie!). Niektóre taryfy nie obejmują na przykład istniejących umów o pracę, nawet jeśli powód sporu prawnego wystąpi w trakcie trwania polisy i po upłynięciu okresu karencji.

Nie rezygnuj z doradztwa specjalisty. Wykupując polisę przez internet, jesteś zdany na siebie, nie tylko przy wyborze taryfy, ale przede wszystkim w razie szkody ubezpieczeniowej. Paradoksalnie ta sama taryfa wykupiona u brokera, może być tańsza niż w internecie. A w cenie otrzymasz wiedzę i serwis przez cały okres umowy.

Nie koncentruj się tylko na cenie ubezpieczenia. Pamiętaj, diabeł tkwi w szczegółach. Najtańsze taryfy zawierają ograniczony zakres ubezpieczenia. Nawet jeśli obejmują wszystkie najważniejsze dziedziny życia i nie mają udziału własnego.

Nie zapominaj o bieżącej aktualizacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej do zmieniającej się sytuacji życiowej.

Wyszukaj polisę z wolnym wyborem adwokata. Komunikacja z adwokatem podczas sporu jest niezwykle ważna. Zwłaszcza kiedy nie dysponujesz bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, w ten sposób będziesz mógł zwrócić się o pomoc do polskojęzycznego prawnika w Niemczech.

Unikaj wykupienia polisy w tej samej ubezpieczalni, w której masz inne ubezpieczenia, np. samochodu albo inwalidzkie. W razie szkody może dojść do konfliktu interesów, co może działać na Twoją niekorzyść.

Ok. 50% mieszkańców Niemiec posiada Rechtsschutzversicherung

Jak widzisz, prawdopodobieństwo że Twój przeciwnik w sporze nie będzie się wahać, by rozpocząć sprawę (nawet jeśli nie ma racji), jest bardzo wysokie.

Poproś nas o bezpłatną ofertę »

Wybierz pakiet

Co zawiera ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w Niemczech?

Sam możesz wybrać zakres ubezpieczenia, który dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, w taryfie 1-osobowej lub rodzinnej:

Privat-Rechtsschutz

Ogólna ochrona w życiu prywatnym

To ochrona m.in. w sporach cywilnoprawnych, z istytucjami publicznymi, czy w ramach prawa karnego, np.:

- spory przy zakupie i reklamacjach towarów i usług (zakupy stacjonarne lub w internecie, wykupienie wakacji w biurze podróży, usługa kosmetyczna itp.)
- spory z instytucjami i urzędami (urząd skarbowy, kasa chorych itp.)
- ochrona w sprawie karnej po zakupie kradzionego sprzętu elektronicznego
- spór z ubezpieczycielem o wypłatę odszkodowania

Berufs-Rechtsschutz

Ochrona w życiu zawodowym

To ubezpieczenie sporów wynikających ze stosunku pracy, np.:

- wypowiedzenie umowy o pracę
- zaległe wynagrodzenie
- niewypłacone nadgodziny
- mobbing
- nieuznanie przez Berufsgenossenschaft wypadku w pracy
- za niska odprawa po zwolnieniu z pracy (Abfindung)
- nagana w pracy (Abmahnung)

Verkehrs-Rechtsschutz

Ochrona w ruchu drogowym

To ubezpieczenie sporów w ruchu drogowym. Nie tylko dla właścicieli i kierowców pojazdów, ale również dla pieszych, rowerzystów i pasażerów środków komunikacji publicznej, np.:

- spór o winę w wypadku samochodowym
- spór z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania komunikacyjnego
- spór po zakupie auta
- spór o wadliwą naprawę pojazdu
- spór o nieuznanie kosztów naprawy w ramach gwarancji
- spór o mandat drogowy
- spór o odebranie prawa jazdy

Wohnungs-Rechtsschutz

Ochrona wynajmujących i właścicieli nieruchomości używanych do celów własnych

To ubezpieczenie sporów w związku z zamieszkiwaną nieruchomością, np.:

- wypowiedzenie umowy najmu
- podwyżka czynszu
- niewypłacenie kaucji po wyprowadzce
- nieprawidłowe naliczenie opłat okołoczynszowych
- spór z sąsiadami o zakłócanie ciszy nocnej
- spory właściciela nieruchomości ze wspólnotą mieszkaniową lub zarządcą

Vermieter-Rechtsschutz

Ochrona dla właścicieli nieruchomości na wynajem

Wynajmujesz komuś nieruchomość? Możesz wykupić dodatkowo lub osobno Vermieter-Rechtsschutz — zapewnisz sobie ochronę w sporach o czynsz, kaucję, koszty okołoczynszowe, eksmisję najemców, czy w sporach z zarządcą.

Ubezpiecz się za wczasu: okres karencji (Wartezeit)

Generalny okres karencji (Wartezeit) wynosi zazwyczaj 3 miesiące. Dotyczy on chociażby spraw zawodowych (Berufs-Rechtsschutz) i mieszkaniowych (Wohnungs-Rechtsschutz). Dłuższe okresy karencji obowiązują na przykład w sprawach związanych z budową domu (najczęściej 6 miesięcy), alimentacyjnych i spadkowych (najczęściej 1 rok) oraz rozwodowych (najczęściej 3 lata).

Ale na czym właściwie polega okres karencji i na jakie sprawy ochrona ubezpieczeniowa nie działa?

Niestety Rechtsschutz nie pokryje kosztów sporów, których źródło jest przed zawarciem polisy lub w trakcie obowiązującego okresu karencji. Nawet jeśli adwokat zostanie zaangażowany dopiero po jego upływie. Jeżeli np. przed zawarciem polisy lub w trakcie okresu karencji, otrzymasz pierwszą naganę w pracy (Abmahnung), ubezpieczenie nie pokryje kosztów późniejszego sporu o zwolnienie z pracy, nawet jeżeli wypowiedzenie umowy z tego względu otrzymasz dopiero po roku czasu.

Przypadek szczególny: spór prawny z pracodawcą

Prawo pracy w sposób szczególny reguluje spory pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Musisz wiedzieć, że każda ze stron sama pokrywa koszty łącznie z procesem przed sądem pierwszej instancji, i to niezależnie od wyniku sporu.

Taka regulacja ma w zasadzie chronić pracownika, jako osobę słabszą w sporze. Pracodawcę najczęściej stać na zaangażowanie nawet najdroższych adwokatów. Bez tej regulacji, w razie przegrania sprawy, poza własnymi kosztami, pracownik musiałby dodatkowo zwrócić wysokie koszty poniesione przez pracodawcę.

Efektem ubocznym jest jednak często to, że pracownik nie decyduje się na pozwanie pracodawcy, w obawie przed wysokimi wydatkami w razie przegranej. Chyba, że za wczasu wykupił odpowiednie ubezpieczenie ochrony prawnej w Niemczech i już nie musi się o to martwić.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w POLISY.DE

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów. Bez pośpiechu odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiąznie. To + serwis przez cały okres trwania umowy, otrzymasz za darmo w cenie ubezpieczenia.

Umów się na nieodpłatne doradztwo »