26 października 2021

Wymogi do uzyskania kredytu gotówkowego w Niemczech

Jeszcze nigdy kredyt nie był tak tani, a porównanie ofert banków i zawarcie umowy online takie proste. Ale oczywiście w dalszym ciągu nie każdy może go otrzymać. W artykule dowiesz się, jakie warunki należy spełnić i co zrobić, by zwiększyć szanse otrzymania kredytu w Niemczech. Czy nie spełniając tych warunków, nie masz szans na pożyczkę? Niekoniecznie! Zawsze są wyjątki od reguły. Zapytaj nas, jak możemy Ci pomóc!

Pożyczka tylko z kontem bankowym w Niemczech

Posiadanie konta bankowego w Niemczech jest koniecznym warunkiem przy ubieganiu się o kredyt. Wynika to z tego, że bez konta bankowego w Niemczech nie ma o nas najczęściej żadnych informacji w SCHUFA, instytucji odpowiednika polskiego Biura Informacji Kredytowej, a tym samym bank nie może sprawdzić naszej historii i wiarygodności kredytowej.

Kredyt gotówkowy tylko dla osób z adresem zamieszkania w Niemczech

Kolejnym podstawowym warunkiem do uzyskania pożyczki jest aktualny adres zameldowania w Niemczech.

Sprawdzenie historii i wiarygodności kredytowej w SCHUFA

Na samym początku rozpatrywania zapytania kredytowego banki sprawdzają tzw. SCORING oraz informacje zawarte w SCHUFA. Jest to instytucja w Niemczech, która zbiera informacje dotyczące historii kredytowej i na ich podstawie ocenia wiarygodność kredytową osób prywatnych i firm.

W SCHUFA znajdują się dane o aktualnych długach, ale również o zobowiązaniach, które w przeszłości nie były regularnie spłacane. Na podstawie wszystkich zebranych informacji SCHUFA ustala tzw. SCORING, czyli wartość od 1% do 100%, na podstawie którego banki oceniają prawdopodobieństwo spłacenia kredytu.

Przy negatywnych wpisach w SCHUFA prawdopodobieństwo uzyskania kredytu jest niestety bliskie zeru. Szanse są jedynie w wyjątkowych przypadkach, w których chodziło o niewielkie kwoty i dług dawno został uregulowany.

Trzeba bowiem wiedzieć, że takie wpisy nie są automatycznie wykreślane po uregulowaniu zobowiązań, ale są widoczne w SCHUFA nawet do 5 lat.

Co prawda nie przy wszystkich, ale przy niektórych rodzajach negatywnych wpisów można złożyć wniosek o wykreślenie. Oczywiście pod warunkiem spłaty zobowiązań i przedłożeniem odpowiednich potwierdzeń. Jest to często dość długotrwała procedura, ale jak najbardziej zalecana. Znaczenie SCHUFA w ostatnich latach bardzo wzrosło, nie tylko przy ubieganiu się o kredyt, ale chociażby przy szukaniu mieszkania do wynajęcia.

Innym problemem dla uzyskania kredytu jest zbyt słaby SCORING. Nie musi on przy tym wynikać z niespłaconych zobowiązań, ale np. z niedawno zaciągniętego kredytu. W efekcie, żeby starać się o kolejny kredyt, musi minąć przynajmniej ok. 6 miesięcy.

Sprawdzenie zdolności kredytowej

Sprawdzając zdolność kredytową banki oceniają, czy stać nas na kredyt i jaką maksymalną kwotę pożyczki mogą nam zaoferować.

Generalnie im lepsza zdolność kredytowa, tym wyższe szanse na otrzymanie kredytu, wyższa możliwa kwota pożyczki oraz niższe oprocentowanie.

Każdy bank ma przy tym nieco inne kryteria oceny zdolności kredytowej. W efekcie zdarza się, że nie wszystkie banki zechcą przedstawić nam ofertę kredytową.

W celu oceny zdolności kredytowej banki porównują dochody i wydatki wnioskodawcy. Najogólniej mówiąc, osoba posiada zdolność kredytową, jeżeli jej dochody przewyższają wydatki.

Bardziej dokładnie, zdolność kredytowa jest obliczana w taki oto sposób:

Po pierwsze bank oblicza ogólne koszty utrzymania, które zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym. Jest to kwota z góry przyjęta przez bank, niezależnie od faktycznych wydatków, np. 700€ miesięcznie dla pary lub 1.250€ - dla małżenstwa z dwójką dzieci. W tej kwocie zawarte są ogólne koszty życia, takie jak: wyżywienie, mniejsze ubezpieczenia, koszty samochodu itp.

Następnie do tej kwoty bank dolicza inne większe regularne koszty, tak jak: czynsz za mieszkanie, prywatne ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, inne formy oszczędzania, raty bieżących kredytów, zobowiązania alimentacyjne itp.

Na koniec bank dolicza ratę wnioskowanego kredytu.

Ogólnie mówiąc, bank pozytywnie ocenia zdolność kredytową, jeżeli suma wszystkich powyższych kwot nie przekracza sumy wszystkich dochodów. Ale uwaga! Nie wszystkie dochody są przez banki brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Przy osobach pracujących na etacie, banki uznają generalnie tylko podstawowe wynagrodzenie netto, bez dodatków za nadgodziny, jednorazowe wynagrodzenia (Urlaubs-/Weihnachtsgeld), diety, dodatki za pracę w święta itp.

Czy możliwe jest uzyskanie pożyczki podczas okresu próbnego umowy o pracę?

Ze względu na duże ryzyko dla banku, jest to generalnie bardzo ograniczone. Ponieważ podczas okresu próbnego, umowa może zostać rozwiązana przez pracodawcę bez podania powodu, w terminie 2 tygodni.

W Niemczech okres próbny w umowach o pracę wynosi najczęściej 6 miesięcy, czasem są to tylko 3 miesiące. Niektóre banki wymagają wręcz przynajmniej 6 miesięcy pracy u aktualnego pracodawcy, nawet przy umowach bez okresu próbnego.

Jak mimo tego uzyskać kredyt? Najlepiej przedstawiąjąc aktualne zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzające przedwczesne zakończenie okresu próbnego. Bardzo często jest to możliwe. Jeżeli na przykład do zakończenia okresu próbnego pozostało niewiele czasu, a pracodawca jest zadowolony i chce kontynuować współpracę.

Czy możliwe jest uzyskanie kredytu z umową o pracę na czas określony?

Tak, chociaż jest to bardzo ograniczone.

Wyjątkiem są chociażby tzw. chwilówki, czyli mniejsze pożyczki z okresem spłaty do ok. 12 miesięcy. Jest to możliwe, jeżeli okres spłaty takiej chwilówki nie przekracza okresu trwania umowy o pracę na czas określony.

Kredyt dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą (Gewerbe) oraz przedstawicieli wolnych zawodów (Freiberufler)

Wobec tej grupy kredytobiorców banki generalnie stosują bardziej rygorystyczne wymogi do uzyskania kredytu, co wynika z większego ryzyka dla kredytodawców. Takie osoby nie są bowiem najczęściej objęte pełną ochroną ubezpieczenia społecznego w Niemczech, obejmującego świadczenia chorobowe, rentowe, zasiłek dla bezrobotnych itd. Dlatego banki dokładniej sprawdzają przychody i wydatki, wymagają wyższych i stabilnych dochodów niż od osób zatrudnionych, przynajmniej 2 lata prowadzenia działalności i przedstawienia odpowiednich, aktualnych dokumentów potwierdzających zarobki.

Wyciągi z konta i przejrzystość przepływów na koncie

W przypadku, gdy bank wymaga przedłożenia pełnych wyciągów z konta za ostatnie 30 dni lub ostatni pełny miesiąc, bardzo istotne jest, żeby były one przejrzyste i nie zawierały niejasnych wydatków.

Często zdarza się, że Polacy mieszkający w Niemczech przelewają pieniądze do Polski, na własne konta lub konta członków rodziny. Warto zadbać, by przy składaniu wniosku o kredyt takich przelewów nie było na przedłożonych wyciągach z konta. Analitycy kredytowi w takich przypadkach często przypuszczają prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego w Niemczech i w Polsce, a co za tym idzie, do obliczenia zdolności kredytowej przyjmują znacznie wyższe koszty utrzymania. To z kolei zmniejsza szanse na otrzymanie pożyczki lub zwiększa jego oprocentowanie.

Dokumenty wymagane do kredytu w Niemczech

Od osób zatrudnionych na etacie, banki najczęściej wymagają potwierdzenia wynagrodzenia za ostatnie 1 do 3 miesiące (Lohn-/Gehaltsabrechnung) oraz wyciągi z konta za ostatnie 30 dni lub ostatni pełny miesiąc.

Przy mniejszych kwotach kredytu do ok. 20.000€, niektóre banki wymagają jedynie wyciąg z konta, potwierdzający ostatni wpływ wynagrodzenia za pracę. Nie analizują więc wszystkich przepływów na koncie, co często zwiększa szanse za uzyskanie pożyczki.

W bardziej niestandardowych sytuacjach banki żądają dodatkowych dokumentów, takich jak umowa o pracę, potwierdzenie od pracodawcy o zakończeniu okresu próbnego, potwierdzenie celu przeznaczenia kwoty kredytu etc.

Znacznie więcej dokumentów muszą natomiast przedłożyć osoby prowadzące działalność gospodarczą. Są to przede wszystkim odpowiednie potwierdzenia dochodów osobistych i firmy za ostatnie dwa lata rozliczeniowe (Einkommenssteuerbescheide, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse) oraz dochodów firmy w roku bieżącym (BWA – betriebswirtschaftliche Auswertung). Dlatego warto odpowiednio wcześniej zwrócić się do księgowego lub doradcy podatkowego, z prośbą o przygotowanie tych dokumentów.

Potrzebujesz gotówki lub masz za drogi kredyt? Skontaktuj się z nami! Już od wielu lat pomagamy Polakom w Niemczech uzyskać kredyt lub zmienić istniejący kredyt na tańszy.


ZAMÓW NIEZOBOWIĄZUJĄCY KONTAKT

Czasem wystarczy jeden dzień, by wszystko załatwić. Innym razem poświęcimy więcej czasu, by stworzyć unikalną, dopasowaną na miarę ofertę.

Formularz kontaktowy

Najważniejsze jest Twoje zadowolenie.

Każda współpraca zaczyna się od pierwszego kontaktu.

Powiedz nam, czego potrzebujesz, a zespół POLISY.DE przygotuje perfekcyjną ofertę:

ZAŁATW SPRAWĘ OD RĘKI: SZYBKI KONTAKT